hr_flag en_flag de_flag

Allgemeine Informationen

Hrvatski inženjerski savez tekstilaca (HIST) je udruga koja u sadašnjem organizacijskom obliku, iako pod različitim imenima, djeluje više od pedesetak godina.

HIST trenutačno udružuje priblžno tisuću diplomiranih tekstilnih inženjera, tekstilnih inženjera i tekstilnih tehničara u u svom sastavu. Savez djeluje u svim većim hrvatskim gradovima i u središtima u kojima je tekstil tradicionalno bio jaka industrijska grana. U Savezu značajnu ulogu imaju i tekstilne tvrtke koje donacijama podržavaju udrugu.

Redovite se godišnje skupštine Saveza održavaju svake godine, a izborne svake druge godine.

Ziele HIST:

 • okupljanje inženjerskih tekstilnih udruga radi unapređivanja tekstilne struke i promicanja etike inženjerskog poziva
 • koordiniranje rada članica
 • utjecaj na stvaranje javnoga, znanstvenoga i stručnog mišljenja i stajališta u svim bitnim tehničkim, ekonomskim, proizvodnim i drugim pitanjima
 • briga o stručnom usavršavanju
 • poticanje i podržavanje inicijative članova u znanstvenoistraživačkom radu na području tekstila
 • organiziranje suradnje sa svim organizacijama koje se bave pitanjima od interesa za tekstilno gospodarstvo
 • davanje mišljenja o projektima, elaboratima, analizama, planovima razvoja, tehničkoj regulativi i stručnom školstvu
 • surađivanje s odgovarajućim nacionalnim i međunarodnim organizacijama u svrhu razmjene informacija, publikacija i predavanja
 • organizacija stručnih ekskurzija za članove
 • organizacija stručnih predavanje, simpozija i savjetovanja
 • izdavanje stručnih publikacija
 • njegovanje i razvijanje etike inženjersko-tehničkog poziva u skladu sa specifičnom prirodom struke