hr_flag en_flag de_flag

HIST Arbeit Programme

Program rada Predsjedništva HIST-a za razdoblje 2008./2009.

(usvojen na sjednici Predsjedništva održanoj 25. rujna 2008. u Zagrebu)

1. Pripreme za održavanje Skupštine HISTA-a u travnju 2009.

Aktivnosti - sudjelovanje u organizacijskim aktivnostima.

Sudionici - HIST, HGK, HUP.

2. Organizacija seminara za polaganje stručnih ispita i trajno usavršavanje stručnih djelatnika za obavljanje poslova u tekstilu.

- održavanje proširenih sjednica Predsjedništva u temeljnim društvima

- organizacija i održavanje stručnih predavanja iz programa HIST-a (iz točke 1.) u temeljnim društvima

- poticati međusobne kontakte i suradnju temeljnih društava

- osnovati evidenciju članova HIST-a za kontakte u gradovima gdje temeljna društva nisu reaktivirana (Šibenik, Bjelovar, Virovitica...)

3. Izdavačka djelatnost

Planiraju se sljedeće aktivnosti:

- časopis Tekstil

- Tekstilni godišnjak 2008./2009.

- jedna stručna knjiga

- propagandni materijal

- rad na pripremi monografije.

4. Međunarodna suradnja

- kontakti s predstavnicima Hrvatske gospodarske komore stalnog usuglašavanja međunarodnih aktivnosti od zajedničkog interesa

- kontakti s predstavnicima hrvatskih tekstilnih fakulteta i stručnih organizacija o mogućnostima međunarodne suradnje i definiranja konkretnih aktivnosti

- kontakti s odgovarajućim državnim tijelima i aktivno uključivanje HIST-a u europske integracijske procese sukladno politici RH

- proširenje suradnje s inozemnim savezima građevinskih inženjera: prema usvojenom općem tekstu sporazuma o međunarodnoj suradnji HIST-a s inozemnim savezima (analogno sklopljenom sporazumu s BiH), ovisno o interesima pokrenuti proceduru potpisivanja pojedinih međunarodnih sporazuma i s drugim zemljama, prvenstveno sa susjednim zemljama i zemljama s kojima Hrvatska ima razvijenu gospodarsku, društvenu i/ili političku suradnju

- ostale aktivnosti (sudjelovanje predstavnika HIST-a na međunarodnim stručnim skupovima i sudjelovanje inozemnih predstavnika na stručnim skupovima u Hrvatskoj, razmjena stručnih publikacija i dr.)

5. Tehnička regulativa

- suradnja s Ministarstvom gospodarstva na izradi zakonske regulative vezane za tekstilno gospodarstvo, upravljanje projektima, subvencije i nabavu

- organizacija okruglih stolova, seminara i predavanja vezano za donošenje i primjenu usvojene zakonske regulative

- autonomna regulativa.