hr_flag en_flag de_flag

Statute and regulations

Statut

Temeljem odredbe članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 70 od 7. srpnja 1997.) Skupština Hrvatskog inženjerskog saveza tekstilaca na sjednici održanoj 9. lipnja 2000. usvojila je:


 

STATUT
HRVATSKOG INŽENJERSKOG SAVEZA TEKSTILACA


 
1. Opće odredbe
 
Članak 1.
 1. Hrvatski inženjerski savez tekstilaca je savez udruga osnovana dragovoljnim udruživanjem republičkih, županijskih, gradskih i strukovnih udruga tekstilne struke i njima srodnih udruga i organizacija koje djeluju na području Republike Hrvatske.
 2. Djelatnost, organizacija i način rada Hrvatskog inženjerskog saveza tekstilaca određuje se ovim Statutom tako da se osigurava zajednički rad i ravnopravnost članica u ostvarivanju njihovih prava, dužnosti i odgovornosti.
 3. Članice Hrvatskog inženjerskog saveza tekstilaca mogu biti udruge i slične organizacije koje se bave tekstilnom djelatnošću kao i fizičke osobe.

 
Članak 2.
 1. Puni naziv je: HRVATSKI INŽENJERSKI SAVEZ TEKSTILACA, a skraćeni je naziv HIST, sa sjedištem u Zagrebu, ??????????? 6.
 2. U daljnjem tekstu koristi se skraćeni naziv HIST.

 
Članak 3.
 1. HIST je pravna osoba te ima prava i obveze koje proizlaze iz Ustava Republike Hrvatske, postojećih zakona i ovog Statuta.
 2. Pečat HSGI je okruglog oblika. U krugu pečata je naziv HRVATSKI INŽENJERSKI SAVEZ TEKSTILACA, a u sredini pečata je oznaka sjedišta Zagreb.

 
Članak 4.
 1. HIST zastupaju predsjednik i tajnik. U slučaju nenazočnosti predsjednika zamjenjuje jedan od potpredsjednika, a tajnika osoba koju odredi Predsjedništvo

 
Članak 5.
 1. Svi odnosi HIST uređuju se ovim Statutom i pravilnicima.
 2. Javnost rada se osigurava potpunom otvorenošću skupova, izvješćima u časopisu "Tekstil" i drugim publikacijama. Skupovima HIST mogu prisustvovati predstavnici drugih srodnih udruga kao i predstavnici javnog priopćavanja.

 
2. Ciljevi i djelatnosti
 1. .....itd.....................

 

 

Pravilnik o .....


 

 

Poslovnik o .....